White paper

Jag läser väldigt mycket white papers (mestadels forskningsrapporter men även en del white papers understödda av företag). Här presenterar jag en del av de mer intressanta . Jag försöker i största möjliga mån länka till originalkällan men jag publicerar även en kopia här för enkelhets skull.

Startup Genome Report Extra on Premature Scaling

Behandlar hur startups balanserar sin utveckling med avseende på sälj, ledarskap, teknikutveckling, marknadsföring m.m.

PDF: Premature Scaling (Källa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*