Mina uppdrag

Ett urval av de projekt jag jobbat på. Projekten speglar de uppdrag jag jobbat med, vilka tekniker som använts och vad min roll i projektet har varit.

Systemarkitekt (Amazon AWS)

För att ge vår (Ericssons) säljkår (spridd över hela världen) tillgång till egna, on-demand demo-miljöer designades en lösning baserad på Amazon EC2. Lösningen ersätter tidigare demo-miljöer baserade på VMWare installerat på laptops. Lösningen använder sig av Linux-baserade instanser som provisionernas via ett webbgränssnitt. För att få en konsekvent användarupplevelse och låg latens vid demo accessar säljarna miljön via RDP mot en gemensam Terminal Server hostad i varje datacenter. Alla demo-instanser backas av en central Oracle-databas. Delar av lösningen hanteras av Google App Engine (integrerat med AWS).

Jag har designat och även implementerat lösningen. Tillsammans med våra tekniska dokumentatörer och interaktionsdesigners har vi tagit fram demo-manualer och instruktioner för säljare. Lösningen körs för närvarande i beta-test och har fått mycket bra kritik internt.

Tekniker: EC2, AWS Java API:er, RDP, PowerShell, Bash-script, Java, GAE
Miljöer: Linux (Ubuntu + Oracle Linux), Windows (2008R2), GAE

Systemarkitekt (Java refactoring)

Under arbete med att utveckla och snabba upp avdelningens byggmiljö identifierades ett antal ställen där refactoring i kodbasen behöver göras för att få renare komponenter och klarare interface mellan olika systemkomponenter. För att standardisera byggmiljön och förenkla för externa konsulter kommer byggsystemet att transformeras från Ant + Ivy till Maven-baserat.

Jag tillsammans med en kollega leder arbetet med att gradvis transformera byggmiljön till Maven. Jag driver också arbetet med att omdesigna och omforma komponenter för att få renare API:er med klarare gränser mellan olika komponenter och komponenter och testramverk.

Tekniker: Java, Ant, Ivy, Maven, Jenkins, XSLT
Miljöer: Cygwin, Eclipse, Linux

Systemarkitekt (Byggmiljö)

Avdelningens R&D lider av för långa byggtider och för låg kvalité i incheckad kod. Buggar upptäcks för sent i integrationstestningen och leder till att utvecklingen måste avbrytas för att få ner antalet buggar.

Jag, tillsammans med release-teamet, har jobbat med att automatisera våra tester, trimma vårt Continuous Integration system (Jenkins) och utveckla våra byggscript. Parallellt med detta påbörjade jag introduktionen av Sonar – ett system för att automatiskt kvalitetstesta kod. Arbetet med Sonar är en del av ett pågående projekt att höja statusen på god kodkvalitet.

Tekniker: Java, Ant, Ivy, Jenkins, Continuous Integration
Miljöer: Solaris, Linus, Jenkins, Sonar

Systemarkitekt (referensplattform)

För att reducera implementationstid och minska risk i leveransprojekt tar Ericsson R&D fram en best practice-lösning för MSDP (Mobile Service Delivery Platform). Lösningen har som mål att minska leveranstiden från sexton till fyra veckor genom att standardisera installationsförfarande, dokumentation och integrationsmetodik.

Uppdraget att leda utvecklingen av lösningen går till mig på grund av min stora erfarenhet av MSDP-lösningar för både små och stora kunder.

Tekniker: Java/J2EE, JBoss, ZFS, Solaris Zones, Lastbalanserare

Lösningsarkitekt och teknisk projektledare

En operatör i  Ghana installerar en Service Delivery Platform från Ericsson. Jag är lösningsarkitekt och teknisk projektledare för ett leveransteam baserat både i Sverige och i Ghana. Trots operatörens relativa omognad inom multimediatjänster blir lösningen en succé och på sex månader går lösningen från 100 000 användare till över 1,5 miljoner. Operatören har idag valt att uppgradera lösningen för att utöka funktionalitet och hantera den större användarbasen.

Tekniker: TCP/IP, Solaris, SSH, XML, XSL, XHTML, CSS, WML.
Miljöer: Solaris, Windows 2008 Server, VirtualBox, JBoss, Apache

Produktexpert on-site

En mycket stor operatör i USA utvecklar tillsammans med Ericsson ett helt nytt system för transparent innehållsanpassning av mobilt innehåll som rullas ut över hela USA. Jag är produktexpert on-site (Seattle) för att hjälpa till med integration av MIEP och OpenSurf (Ericssonprodukt för transparent innehållsanpassning).

Tekniker: XHTML, ICAP, Solaris Jumpstart, Veritas Cluster
Miljöer: Solaris, Veritas, MIEP (Mobile Internet Enabling Proxy)

Tekniskt säljstöd och lösningsarkitekt

In stor operatör i Kanada byter ut ett befintligt innehållshanterings-system mot Ericssons Service Delivery Platform efter ett komplext offertförfarande. Projektet är komplext då det innefattar integration mot många stödsystem och migrering av data mellan gammal och ny driftsmiljö. Då operatören har många användare av system måste övergången vara transparent vilket kräver extra planering för att hantera synkronisering av data mellan nytt och gammalt system.

Jag var med i RFI/RFP/RFQ-processen samt designade den övergripande lösningen. Jag var också ansvarig för teknisk kravställning mot Ericsson R&D för produktanpassningar som behövde utvecklas för att möta operatörens krav.

Tekniker: Java/J2EE, Web Services, Data Warehouse, MSDP
Miljöer: MS Project, MS Excel

Utbildning

Utbildning för systemintegratörer och systemarkitekter.

Tekniker: TCP/IP, Solaris, SSH, VMWare, XML, XSL, XHTML, CSS, WML.
Miljöer: Solaris, VMWare, JBoss, Apache

Infrastrukturarkitekt

En store operatör i Italien utvecklade tillsammans med Ericsson en plattform för försäljning av musik till mobila enheter. Då Ericsson tidigare hade en lösning för försäljning av musik över Internet integrerades denna lösning med en plattform för anpassning av innehåll till mobila enheter.

Jag var ansvarig för operativsystem och infrastrukturdesign (TCP/IP, VPN och brandväggar) samt databasinstallation och driftsättning i Ericsson hosting-center i Rom. Utöver detta var jag med och designade system för tillåta utvecklingsteamet i Kanada att synkronisera sin lokala utvecklingsmiljö med Italiens utvecklingsteam.

Tekniker: TCP/IP, SSH, VPN, Brandväggar
Miljöer: RedHat Enterprise Linux, Oracle

Utbildning

2007 köper Ericsson AB upp Drutt Corporation AB. I och med övertagandet har Ericsson ett behov av att snabbt utbilda nyckelpersoner om de nya produkternas möjligheter och begränsningar.

För effektivt höja grundkompetensen för Ericsson i Nordamerika arrangeras ett kombinerat seminarie- och utbildningstillfälle där nyckelpersoner från hela USA samlas i Plano, Texas. Jag håller i både seminarier och utbildningssessioner.

Tekniker: TCP/IP, Solaris, SSH, VMWare, XML, XSL, XHTML, CSS, WML.
Miljöer: Solaris, VMware, JBoss, Apache, JBoss

Tekniskt säljstöd

En ‘Green field’-operatör i Kambodja med fokus på premium-tjänster. Då de inte hade någon plattform för multimediatjänster behövde de konsultstöd i analys och design av en strategi för försäljning av premiumtjänster i 3G-nätet.

Jag tillsammans med en kollega arbetade med kunden för att identifiera behov och sammanställa krav på en lösning. Då kunden saknade tidigare erfarenhet av multimediaplattformar gick en stor del av arbetet ut på att utbilda olika nyckelpersoner i plattformens möjligheter och dess inverkan på affärsstrategierna.

Kunden var nöjd och valde senare som Ericsson som totalleverantör av lösningen.

Tekniker: N/A (Säljstöd)
Miljöer: N/A (Säljstöd)

Systemintegration, infrastrukturdesign

En stor mexikansk operatör önskade en komplett portallösning för mobilt Internet. Lösningen innefattade allt från hårdvara, installation och integration (WAP-GW, Billing system etc.) till design och slutanvändartest på mobiltelefon.

Jag var ansvarig för hårdvara, operativsystem och infrastrukturdesign (TCP/IP, routing och brandväggar) samt databasinstallation och driftsättning. Utöver detta jobbade jag även med systemintegration där han kodade protokolladapter och loggsystem för integration med Oracle Portal billing system (Web Service-baserat). Hela leveransteamet jobbade också med utveckling och test av portalens frontend baserad på XHTML/CSS och WML.

Operatören var mycket nöjd med lösningen och har nu förutom i Mexiko även rullat ut lösningen i Guatemala, El Salvador och Panama.

Tekniker: TCP/IP; Java, Web Services, XML, XSL, XHTML/CSS, WML
Miljöer: Solaris, Solaris Zones, JBoss, Subversion

Integration Desk, Vodafone hosting Centre, Düsseldorf, Tyskland

Koordinator och supporthanterare för Integration Desk. Vodafone Live!™ är Vodafones mobilportallösning och erbjuds över hela Europa. Vodafone-gruppen har verksamhet i över 27 länder men Live™-plattformen är en centralt hostad lösning i Düsseldorf, Tyskland. De operatörer runt om i Europa som utnyttjade den centralhostade lösningen använder Vodafone Integration Desk som kontaktpunkt för alla tekniska frågor rörande system integration och mjukvarureleaser.

Tekniker: N/A
Miljöer: Vodafone Core stack, VF Support handling system.

Testare

Testning och kvalitetssäkring av renderingskedjor för Vodafone Live!™-plattformen. Renderingskedjorna anpassar utseendet på Vodafone Live! för att erbjuda optimal visning på alla mobiltelefoner oavsett modell. Drutt Rendering är grundkomponenten som ansvarar för all innehålls-transformering i Vodafones Core stack.

Tekniker: XML, XSL, DTD, Java och JSP
Miljöer: Oracle, JBoss, Drutt Rendering.

Systemintegratör/applikationsutvecklare

Chalmers Alumninät är en portal där Alumner kan registrera sig för att hålla kontakten med högskolan och komma i kontakt med gamla studiekamrater. Systemet integrerades med Raisers Edge, ett CRM-system för fundraising som används av Chalmers.

Tekniker: VBA, SQL, COM+
Miljöer: MS SQL Server, MS Excel, Raisers Edge

Systemadministratör och projektledare

Chalmers Studentkår äger och driftar en IT-avdelning som servar Studentkårens mer än hundra heltids- och deltidarbetande förtroendevalda. Förutom att erbjuda en komplett Windows-miljö (Windows-domän med fildelning, DNS, DHCP, e-post etc.) erbjuder Studentkåren också ett webbhotell för kommittéer och föreningar. Studentkårens driftgrupp driftar allt från infrastruktur (fiber, switch, brandvägg etc.) till applikationer (Exchange, SQL Server etc.)

Jag jobbade som systemadministratör och hanterade allt från daglig drift och support till långsiktig planering och systemutveckling. Under 2005 var Jag också teknisk projektledare för utvecklingen av Studentkårens nya webbplats. Utvecklingen föregicks av teknikutvärdering av både kommersiella (eg. Episerver) och Open Source-baserade innehållshanteringssystem innan valet föll på eZPublish. Den nya webbplatsen blev succé och körs fortfarande på samma lösning med endast uppdatering av design och innehåll.

Tekniker: Active Directory, DNS, DHCP, TS, Policy based routing, Antivirus (ClamAV), Spamfiltrering (Amavis/SpamAssassin), Postfix, Apache, PHP, eAccelerator, eZPublish.
Miljöer:MS Windows Server 2000/2003/2008, MS SQL Server, MS Exchange, Linux, Clavister.